DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ODA QUỐC TẾ THỊ VẢI (TVIT)


Thông Tin Dự Án

Đối tác: Liên danh PENTA - RINKAI

Hạng mục công việc:

Xây dựng cầu cảng và hệ thống thoát nước
Thời gian thi công: 2011 - 2012

Dự án liên quan

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CÁ TRÂN CHÂU TẠI ĐẢO CÁT BÀ

Xây dựng cầu tàu, nhà tiếp nhận thủy sản và mua sắm thiết bị phục vụ cảng cá

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN - GÓI THẦU 10

Thi công cảng; Thi công đê đá; Thi công đúc và lắp đặt tường chắn sóng; Thi công đúc thùng chìm Cellular; Thi công đúc và lắp đặt cục phá sóng Tetrapod

DỰ ÁN KHO HÀNG RỜI TẠI CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA

Thi công lắp đặt kết cấu thép, Thi công thép sàn nhà kho, MEP, Hệ thống chữa cháy, Hệ thống quản lý điều hành

DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ODA QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)

Công tác bê tông cho nền bãi, Xây dựng Hàng rào, cổng và đường