GÓI THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HÒA


Sau thời gian thi công dự án các biện pháp Tạm thời Lần thứ hai của USAID nhằm Xử lý Dioxin tại Khu vực Sân bay Biên Hòa (IM2), Vinccons E&C vinh dự trúng tiếp gói thầu Xây Dựng Hạ Tầng - Giai Đoạn 1 Dự án Xử Lý Ô Nhiễm Khu Vực Sân Bay Biên Hòa 

Thông tin chung:

Đơn vị Quản lý  Quân Chủng Phòng Không - Không Quân, Bộ Quốc Phòng
Cơ Quan Tài Trợ Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)
Nhà Thầu chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Vina E&C
Tư vấn/Giám Sát  Trigon Associates LLC
Hạng Mục
 Các công trình dân dụng của USAID xử lý Dioxin tại khu vực Sân Bay Biên Hòa
Thời gian thi công 2022 - hiện tại

Dự án liên quan

Dự án Thiết Kế, Xây Dựng và Vận Hành Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đây là dự án được khởi công từ tháng 8 năm 2023, Vina E&C vinh dự được tin tưởng bởi Acciona - Vinci Joint venture (AVJ) là liên danh tổng thầu DBO để thực hiện gói thầu XL-02 của Dự Án Thiết Kế, Xây Dựng và Vận Hành Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là giai đoạn 2 của gói thầu quan trọng và có mức đầu tư lớn nhất hiện nay trong dự án môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bao gồm xây dựng nhà máy xử lý nước thải, có công suất xử lý 450.000m3 nhằm cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng.