GÓI THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HÒA


Sau thời gian thi công dự án các biện pháp Tạm thời Lần thứ hai của USAID nhằm Xử lý Dioxin tại Khu vực Sân bay Biên Hòa (IM2), Vinccons E&C vinh dự trúng tiếp gói thầu Xây Dựng Hạ Tầng - Giai Đoạn 1 Dự án Xử Lý Ô Nhiễm Khu Vực Sân Bay Biên Hòa 

Thông tin chung:

Đơn vị Quản lý  Quân Chủng Phòng Không - Không Quân, Bộ Quốc Phòng
Cơ Quan Tài Trợ Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)
Nhà Thầu chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Vina E&C
Tư vấn/Giám Sát  Trigon Associates LLC
Hạng Mục
 Các công trình dân dụng của USAID xử lý Dioxin tại khu vực Sân Bay Biên Hòa
Thời gian thi công 2022 - hiện tại

Dự án liên quan