Trong suốt quá trình thi công các dự án trên khắp cả nước, Vinacons E&C đã gặt hái được những thành tựu nhất định, trong đó thành quả lớn nhất chính là sự đánh giá cao của các Chủ đầu tư khi đón nhận một công trình được thi công với chất lượng vượt trội, đúng tiến độ cam kết cũng như mang lại những lợi ích lâu dài về mặt tài chính và khai thác thương mại. 


Song song đó, Vinacons E&C cũng vinh dự nhận được các chứng nhận an toàn về an toàn lao động như 1 triệu giờ an toàn, 2 triệu giờ an toàn, 5 triệu giờ an toàn từ các dự án mà công ty vinh dự được tham dự.