TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG NHƯNG AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ TÔN CHỈ TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CỦA VINACONS E&C

Các công trình do VINACONS E&C thi công luôn được trang bị đầy đủ hệ thống biển báo, trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Hoạt động thi công tuân thủ theo một quy trình quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo cho hoạt động thi công được diễn ra đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

 


Hoạt động đào tạo và thực thi triển khai

Công tác tập huấn An toàn lao động được tổ chức đều đặn hàng tuần trên tất cả công trường, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng tránh cũng như xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro về sức khỏe cho người lao động.

Công tác huấn luyện cho Chuyên viên giám sát an toàn (HSE), An toàn viên

Đội ngũ cán bộ và nhân viên an toàn đều được tham gia lớp tập huấn an toàn lao động chuyên nghiệp theo định kỳ và những lớp tập huấn đặc biệt khác. Song song đó cũng phải thường xuyên làm bài kiểm tra thực tế đánh giá năng lực đảm bảo chất lượng thi công an toàn theo đúng quy định.

  

Công tác huấn luyện cho công nhân trên công trường

Coi “An toàn lao động chính là bảo vệ chính bản thân mình”, công nhân trên công trường thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động. VINACONS E&C sở hữu số lượng công nhân đông đảo, thi công trên nhiều công trình khác nhau, 100% được huấn luyện an toàn lao động, được cấp trang thiết bị bảo hộ theo quy định.

Ban điều hành thường xuyên kiểm tra ATLĐ tại công trường để phát hiện những thiếu sót trong biện pháp thi công, nhận diện các mối nguy hiểm, phân tích tại chỗ và có phương án xử lý, giải quyết các vấn đề chưa phù hợp và rút kinh nghiệm để làm tốt công tác An toàn và vệ sinh lao động.