TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, ĐÁP ỨNG TRÊN CẢ SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG

Việc hoàn thành dự án của Khách hàng một cách an toàn, chất lượng và đúng tiến độ là mục tiêu, là cam kết, là chữ “Tín” của Vinacons E&C.

Vinacons E&C được vinh dự cấp ISO chuẩn quốc tế: ISO 9001:2015 (về quản lý chất lượng) năm 2018 về các hạng mục an toàn lao động

Chúng tôi xem hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là công cụ để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Vì vậy, hệ thống của chúng tôi được viết theo hướng tinh gọn, dễ sử dụng, tập trung vào việc áp dụng thực tiễn, cam kết mang đến Khách hàng những dự án hoàn thành vượt mong đợi.

KẾ HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Trọng tâm của Hệ thống quản lý của chúng tôi đó là Quản lý dự án, với chìa khóa chính là: Kế hoạch.

Đối với mỗi dự án, Kế hoạch Quản lý dự án và Quản lý Chất lượng được lập chi tiết, tập trung vào việc lên kế hoạch cho từng công việc, làm đúng ngay từ đầu và được kiểm tra cập nhật liên tục theo tình hình thực tế tại dự án.

Kế hoạch thường bao gồm Kế hoạch tiến độ tổng thể, Kế hoạch An toàn Sức khoẻ và Môi trường, Kế hoạch về nguồn lực, Kế hoạch mua sắm, Kế hoạch tài chính, Kế hoạch kiểm tra đánh giá và các vấn đề kỹ thuật đặc thù của dự án.

LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Vinacons E&C luôn ghi nhận và đánh giá cao các nhận xét từ Quý khách hàng trước – trong quá trình triển khai dự án cũng như sau khi hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống, đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro và nhận diện cơ hội từ tất cả các Phòng/Ban/Công trường nhằm cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý để đảm bảo công trình sau tốt hơn công trình trước, đáp ứng sự kỳ vọng, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG