BIỆN PHÁP TẠM THỜI LẦN THỨ HAI CỦA USAID NHẰM XỬ LÝ DIOXIN TẠI KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HÒA (IM2)


Thông Tin Dự Án

Đối tác: Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)

Hạng mục công việc:

Các biện pháp Tạm thời Lần thứ hai của USAID nhằm Xử lý Dioxin tại Khu vực Sân bay Biên Hòa (IM2)
 
Thời gian thi công: 2021 - hiện nay

Dự án xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa với kế hoạch tổng thể là xử lý 486.990 m³ đất, trầm tích bị phơi nhiễm dioxin, trải rộng trên diện tích hơn 120 hecta, phân bố rộng khắp xung quanh khu vực sân bay và lân cận thuộc thành phố Biên Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Vina E&C (Vinacons E&C) vinh dự là nhà thầu chính thi công tại dự án. 

Chúng tôi luôn tâm niệm chất lượng làm nên thương hiệu, An toàn được đưa lên hàng đầu và hoàn thành đúng tiến độ là kim chỉ nam.

Dự án liên quan

Dự án Thiết Kế, Xây Dựng và Vận Hành Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đây là dự án được khởi công từ tháng 8 năm 2023, Vina E&C vinh dự được tin tưởng bởi Acciona - Vinci Joint venture (AVJ) là liên danh tổng thầu DBO để thực hiện gói thầu XL-02 của Dự Án Thiết Kế, Xây Dựng và Vận Hành Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là giai đoạn 2 của gói thầu quan trọng và có mức đầu tư lớn nhất hiện nay trong dự án môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bao gồm xây dựng nhà máy xử lý nước thải, có công suất xử lý 450.000m3 nhằm cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

GÓI THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HÒA

Sau khi hoàn thành Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng năm 2018, theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam (GVN), Chính phủ Hoa Kỳ đã thống nhất hợp tác xử lý dioxin tại Khu vực sân bay Biên Hòa, nơi lưu giữ và xử lý chất độc da cam chính. trong Chiến tranh Việt - Mỹ và là điểm nóng dioxin lớn nhất còn sót lại ở Việt Nam.