DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CÁ TRÂN CHÂU TẠI ĐẢO CÁT BÀ


Thông Tin Dự Án

Đối tác: Ban Quản Lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng

Hạng mục công việc:

Xây dựng cầu tàu, nhà tiếp nhận thủy sản và mua sắm thiết bị phục vụ cảng cá
Thời gian thi công: 2018 - 2019

Dự án liên quan

DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ODA QUỐC TẾ THỊ VẢI (TVIT)

Xây dựng cầu cảng và hệ thống thoát nước

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN - GÓI THẦU 10

Thi công cảng; Thi công đê đá; Thi công đúc và lắp đặt tường chắn sóng; Thi công đúc thùng chìm Cellular; Thi công đúc và lắp đặt cục phá sóng Tetrapod

DỰ ÁN KHO HÀNG RỜI TẠI CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA

Thi công lắp đặt kết cấu thép, Thi công thép sàn nhà kho, MEP, Hệ thống chữa cháy, Hệ thống quản lý điều hành

DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ODA QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)

Công tác bê tông cho nền bãi, Xây dựng Hàng rào, cổng và đường