Along with a team of highly skilled and experienced personnel, Vinacons invests in equipment and machinery, ensuring to meet high requirements for the projects it undertakes.

DANH SÁCH THIẾT BỊ

STT

Tên Máy

Công suất

Số lượng

Nhãn hiệu

1

Xe ủi/Bulldozer

D3

8

Komatsu

2

Xe ủi/Bulldozer

D4

4

Komatsu

3

Xe ủi/Bulldozer

D5

4

Komatsu

4

Xe ủi/Bulldozer

D6

8

Komatsu

5

Máy lu/ Roller

10,7Ton

8

Wanatabe

6

Máy lu rung/Vibration Roller

12Ton

8

Xuzho Dynapac

7

Máy lu rung/Vibration Roller

4Ton

4

Bomag

8

Máy đào/ Excavator

0,5 m3

4

Komatsu

9

Máy đào/ Excavator

0,7 m3

4

Komatsu

10

Máy đào/ Excavator

0,9 m3

4

Daswa Solar

11

Máy đào/ Excavator

1,2 m3

4

Cater Pilar

12

Máy đào/ Excavator

1,4 m3

4

Komatsu

13

Xe tải/ Dum truck

24Ton

14

Hyundai

14

Xe tải/ Dum truck

24Ton

10

Daewoo

15

Xe tải/ Dum truck

15Ton

18

Hyundai

16

Máy san/Tractor Crawled

11,7Ton

4

Komatsu

17

Máy san/Tractor Crawled

11,5Ton

2

Mitsubishi

18

Câu bánh xích Crawler crane sc 500

50-100Ton

6

Sumitomo

19

Cẩu trục/Tyred crane

35Ton

2

Kato

20

Máy bơm cát/Sand Pump

5kW

7

Tsurumi

21

Sà lan/Barge

400 - 2000 Ton

6

Viet Nam

22

Búa rung thủy lực Hydraulic Vibration Hammer

2,5 - 6,5 Ton

8

Korea

23

Búa diesel Diesel Hammer

2,5 - 6,5 Ton

7

Kobelco

24

Máy phát điện Generator

25-400 kVA

12

Doosan